Дощем Звукова Схема

Тоді крапел ки випадають • Спишіть текст уставляючи пропущену букву Яку букву ви вписували? Зробіть звукову схему виділеного.

Урок 17 Вправа 1 Коли нема — мене чекають коли прийду — усі тікають • Виразно вимовте слово‒відгадку Дощ • Зробіть звукову схему. Зробіть звукову схему цього слова Які звуки чуються в кінці слова? Складіть Коли йде осінній дощ зайці в полі варять Зайці варять борщ. У парах слів буквене позначення однакове – д л а звукове різне ([д – дь] [л- ль]); - В українській мові налічується 10 м'яких приголосних звуків: [дь] [зь], 

Буква щ завжди позначає два звуки [ш][ч] : дощ [д о ш ч] щука [ш ч у к а] Коли буквосполучення Побудуйте звукову модель слова 3 Поділіть слово на 

До яких зі слів – назв малюнків підходить така : ? 4 Прочитайте слова Якось восени лисицю захопив у полі дощ Вимокла. Зробіть звукову схему слова-відгадки Два кінця два кільця Запишіть звукову модель до слів вузлик злива Ии 1 Чи дощу не почувалось? Виглядає  17 бер 2015 Дл мат сі і Дар нки — дощ залишив дві краплинки Леся Вознюк Познач звукову схему яка відповідає слову їдальня А Б В 7 Спиши  Фонетический (звуко-буквенный) разбор слова«до́ждь» до́ждь→[дошт'] В слове «до́ждь»: слогов—1 (дождь) букв—5 звуков—4: